Zjazd instruktorek Secret Lashes

We wrześniu zorganizowaliśmy  w Gdańsku ogólnopolski zjazd instruktorek  marki Secret Lahses.